Začátkem roku 2013 proběhla školení na e-learningový systém Moodle za spolupráce firmy Tanger computersystems s.r.o.
Pozvánky zde.
Foto.

Ve dnech 29. - 31. srpna 2012 a 10. - 12. 2012 října proběhla školení na Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Powerpoint.
Pozvánka na srpen zde. Foto.
Pozvánka na říjen zde. Foto.


01   Edukace pedagogických pracovníků

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Za účelem zkvalitnění a zatraktivnění výuky pro studenty je nezbytná kvalitní příprava pedagogů pro tvorbu studijních opor pro inovovanou výuku programů Gastronomie a hotelnictví a Cestovní ruch jako základní stavební kámen pro nastartování inovace výuky. Pedagogičtí pracovníci školy budou edukováni formou 10 tematicky zaměřených seminářů s cílem pedagogické pracovníky:
1) naučit dobře pracovat s PC, především s programy WORD, EXCEL a POWERPOINT, práce s multimédii - celkem v rozsahu min. 24 hodin; předpokládá se 8 hod. WORD (2 semináře á 4 hod.), 8 hod. EXCEL (2 semináře á 4 hod.), 8 hod. POWERPOINT (2 semináře á 4 hod) - celkem 6 seminářů;
2) naučit se pracovat v informačním systému pro CK a hotely (3 semináře)
3) naučit se pracovat v systému LMS -1 seminář.
4) workshop k tvoření materiálů v LMS Moodle.
Jako technická podpora edukace pedagogických pracovníků a e-learningové výuky bude zaveden do školy systém LMS Moodle a zřízeno z jedné ze stávajících  učeben školy (pro 25 studentů) ICT centrum vybavené přenosnými PC s připojením do internetové sítě, které bude využíváno pro realizaci výuky s podporou ICT. V první fázi realizace projektu bude zprovozněn vlastní výukový server, na který bude instalován systém Moodle vlastními silami za odborného přispění některého z vytipovaných garantů systému Moodle v ČR.
Následně potom bude proškolen IT specialista pro jeho administraci, dále budou proškolení vyučující pro práci v e -learningu, pro zpracování studijních balíčků a pro práci tutora. Vyzkouší si roli studenta v metodickém kurzu.
Následnou fází realizace bude naplňování výukového systému výukovými materiály, na kterém se budou podílet všichni proškolení pedagogové s IT technikem. K tomu proběhne i další metodický workshop.