03 Fiktivní kancelář - cestovní kancelář, agentura, hotelový provoz

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Obsah ekonomicko - administrativních předmětů bude inovován novými formami výuky a studijními materiály tak, aby se co nejvíce přiblížil požadavkům praxe včetně přípravy na budoucí podnikatelskou činnost absolventů.
Prostředí fiktivní kanceláře cestovní kanceláře, agentury nebo hotelového provozu budou využívat studenti v průběhu studia v předmětech jako Technika CR, Hotelový provoz, Marketing služeb GH, Destinační management, Marketing a propagace v CR, Informační technologie, Ekonomika služeb, Základy logistiky atd.
Vybudování fiktivní kanceláře je postaveno na stávajícím vybavení učebny počítači včetně odborných programů.
Významným prvkem fiktivní kanceláře bude pořízení moderního informačního systému, se kterým pracují cestovní kanceláře, touroperátoři a hotelový průmysl. Tento informační systém umožňuje tvorbu nabídky produktů (např. zájezdů), on-line rezervace, prodej a správu internetové nabídky, řízení kapacit, ekonomické statistky aj.
Fiktivní kancelář bude doplněna o prostředky kancelářské techniky (tiskárna, kopírka, skener, skartovací zařízení, vazačka, laminovačka, telefon, fax) a kancelářským nábytkem. Toto vybavení bude v průběhu realizace projektu využíváno řešitelským týmem pro potřeby vedení projektu, pro pilotní ověřování výuky a následně zůstane trvale k dispozici pro učebnu - fiktivní kancelář. Pro potřeby teoretické výuky bude učebna vybavena dataprojektorem a
projekčním plátnem. V této učebně dojde k propojení teoretické výuky s praktickým využitím prostředků kancelářské a výpočetní techniky