04   Pilotní výuka

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Ve školním roce 2012/13 bude v letním období zahájena zkušebně pilotní výuka v inovovaných vzdělávacích programech ve vytipovaných předmětech (viz. KA2) ve všech ročnících. Pilotní výuka bude pokračovat v zimním období ve školním roce 2013/2014. V průběhu dvou studijních období budeme ověřovat správnost a přiměřenost zvolených učebních metod, tvorbu klíčových a odborných kompetencí cílové skupiny. V rámci pilotní výuky budou studenti pracovat v e -learningu, využívat ICT centrum a vybavení fiktivní kanceláře s moderním rezervačním a informačním systémem. Studenti budou zpracovávat případové studie. Cílové skupiny budou mít možnost konzultací s Partnery projektu.
Na závěr letního semestru ŠR 2012/2013 proběhne hodnotící konference (blíže KA5 Evaluace). S využitím všech zkušeností nabytých v průběhu letního období školního roku a po zapracování všech připomínek bude pilotní ověřování pokračovat i v zimním studijním období ŠR 2013/2014.
Na konci zimního období bude pilotní ověření vyhodnoceno - proběhne hodnotící konference. Zahájení pilotního ověřování inovovaného studijního programu bude předcházet evaluace, která proběhne také na závěr pilotního ověřování pro zjištění posunu v kvalitě výuky ( KA 5).
Zapojení cílových skupin (CS):
CS studenti budou do KA4 zapojeni prostřednictvím výuky. CS pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do KA4 v rámci svých pracovních úvazků.

Harmonogram:
2/2013 až 6/2013 a 9/2013 až 1/2014

Výstupem klíčové aktivity č. 4 Pilotní výuka je otestování 10 inovovaných předmětů  průřezově ve všech ročních dle akreditovaných vzdělávacích programů.
V průběhu pilotní výuky budou realizovány 2 konference - 6/2013 a 1/2014, které budou vyhodnocovat stav pilotní výuky. Výstupem každé konference budou doporučení pro event.úpravu výuky.