05 Evaluace výstupů a vyhodnocení úspěšnosti projektu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Evaluace projektu bude probíhat v rámci dvou úrovní:
1) evaluace pilotního ověřování vzdělávacích programů
2) evaluace projektu jako celku
Ad1)
Před zahájením KA4 Pilotní výuka (1/2013) a po ukončení její první části (6/2013) bude za pomoci externí poradenské firmy a 10 evaluátorů z řad pedagogů (DPP) připraveno a realizováno dotazníkové šetření a rozhovory s reprezentativním vzorkem studentů a vybranými pedagogy. Cílem bude zjistit stav a úroveň hodnocení kvality výuky a úrovně dovedností studentů před realizací pilotního ověřování vzdělávacích programů a po jeho první části (6/2013). Budeme tak moci změřit efektivitu nově vytvořených studijních opor a zjistit, jestli vyhovují nebo ne.
Výsledky evaluace a zkušenosti z pilotní výuky budou diskutovány na konferenci k pilotní výuce (KA4) a zapracovány do inovace vzdělávacích programů.
Celý proces evaluace pilotní výuky (Ad1) vč.konference se zopakuje v zimním studijním období ŠR 2013/2014.
Ad2)
Dalším částí KA5 je evaluace celého projektu. 4/2014 se uskuteční závěrečná konference. Na konferenci budou pozváni sociální partneři školy, partneři projektu, představitelé státní správy (MŠMT) a samosprávy, pracovníci úřadů práce v regionu a zástupci médií.Cílem konference bude prezentovat a vyhodnotit výstupy projektu, dále pak nastartovat diskusi a spolupráci v oblasti dalšího využití výsledků projektu.

Zapojení cílových skupin (CS):
CS studenti se zapojí do evaluace (KA5) příspěvky na webovém portále, dotazníkovým šetřením, účastí na konferencích k pilotní výuce, příspěvky k závěrečné zprávě.
CS pedagog.pracovníci se zapojí do evaluace (KA5) příspěvky na webovém portále, dotazníkovým šetřením, účastí na konferencích k pilotní výuce, účastí na závěrečné konferenci příspěvky k závěrečné zprávě.

Výstup klíčové aktivity:
Výsledky klíčové aktivity č. 5 budou:
1. Výsledky dotazníkového šetření mezi studenty po pilotní výuce
2. Závěrečná zpráva o projektu
3. Závěrečná konference k evaluaci výstupů a hodnocení úspěšnosti projektu
     (předpokládaný počet 50 účastníků)