V lednu 2013 proběhla školení na LMS Mooodle za spolupráce firmy TANGER computersystems s.r.o. Více info zde.

Dne 21. prosince 2012 proběhlo vyhodnocení výzvy k podání nabídek na implementaci a pronájem speciálního informačního systému pro CK pro potřeby výuky. Protokol zde.

Ve dnech 29. - 31. srpna 2012 a 10. - 12. 2012 října proběhla v rámci aktivity 01 Edukace pedagogických pracovníků další školení v práci na PC a v systému LMS. Více info zde.

Vyhlašujeme výzvu k podání nabídek na dodavatele moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní cestovní kancelář. Vice zde.

Výsledky výběrového řízení - Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek VOŠ Uničov IT technika.

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele pro nákup zařízení pro školní ICT centrum a realizaci projektu "VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe" reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071. Vice zde.
Číslo Prioritní osy: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.1. Vyšší odborné vzdělávání
Příjemce: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.  Uničov
Název projektu: VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0071
Doba realizace: 1.7.2012 do 31.5.2014
Konference k pilotní výuce 14.6. 2013
V rámci realizace projektu č.CZ .1.07/2.1.00/32.0071 se uskutečnila konference k závěru 1.fáze pilotního ověřování inovovaných 10 vzdělávacích modulů z obou našich vzdělávacích programů.
Konference se zúčastnili odborní pracovníci projektu a další pedagogové školy, pracovníci vedení projektu, zástupci vedení školy a předseda správní rady naší VOŠ ing. Antonín Navrátil  jako host. Konference byla zahájena prezentacemi všech deseti odborných pracovníků k jednotlivým modulům s důrazem na specifika a současné trendy každého z nich.
Dále následovala řízená diskuse ke zkušenostem z pilotní výuky a návrhům na další úpravy již vytvořených studijních materiálů před zahájením 2.fáze pilotního ověřování v zimním studijním období škol.roku 2013/14.

Workshop k LMS dne 15. 5. 2013
V rámci realizace projektu se uskutečnil workshop pedagogických pracovníků k práci v LMS. Tento workshop byl závěrečnou částí aktivity 01 Edukace pedagogických pracovníků, kde se zúčastnění pedagogové školy postupně učili pracovat ve speciálních programech na PC, dále v práci s LMS Moodle a následně jako zpracovatelé studijních opor naplňovali kurzy v Moodle studijními materiály pro studenty.
Na workshopu 15.5 2013 byly prezentovány příspěvky k jednotlivým inovovaným modulům na téma „Specifika a trendy daného modulu“ a následně pak pedagogové diskutovali o zkušenostech s prací v Moodle, o spolupráci s Metodiky od partnerských CK a s přítomným Lektorem PC seminářů řešili problémy při konkrétních pracovních postupech v LMS Moodle. Všichni přítomní se shodli na potřebě dalších podobných setkání v průběhu následujících studijních období.

13.11. proběhl seminář  k LMS Moodle III.
26.9. proběhl seminář k LMS Moodle II.

Od 2.9. probíhá 2.fáze pilotní výuky ve všech 10 inovovaných modulech!!!
Vybavili jsme ICT centrum novým nábytkem !!!


Na závěr semestru v prosinci proběhlo evaluační šetření. Zde si můžete prohlédnout výsledky.

Zkušenosti z pilotní výuky od všech odborných pracovníků pracujících v projektu si můžete přečíst zde.

Zkusenosti_PilotniVyuka.pdf
Závěrečná konference projektu

se konala ve středu 23. dubna 2014 za účasti více jak padesáti účastníků z řada pedagogů, studentů a vedení školy. Na programu konference byla rekapitulace průběhu realizace projektu, představení a zhodnocení všech výstupů projektu, diskuse nad zkušenostmi z pilotní výuky a z činnosti fiktivních provozů. Účastníci měli možnost shlédnout prezentace jednotlivých odborných pracovníků v projektu ke všem deseti inovovaným modulům. Závěrečná konference konstatovala úspěšné završení všech plánovaných aktivit projektu.


2. konference k pilotní výuce  dne 27.1.2014

Konference se uskutečnila na závěr zimního studijního období ve škol.roce 2013/14, kdy proběhla druhá fáze pilotního ověřování inovací v 10 vzdělávacích modulech. Se závěrem studijního období se uskutečnila 2.fáze  evaluace výuky v jednotlivých inovovaných modulech.
Konference se zúčastnili všichni pracovníci v projektu, další pedagogové školy a vedení školy. Na programu konference bylo jednak hodnocení průběhu pilotní výuky, výsledků evaluace a následovala řízená diskuse ke zkušenostem a novým podnětům na další aktualizace ve výuce. S výsledky konference byli seznámeni všichni partneři projektu.